A User-Oriented Taxi Ridesharing System with Large-Scale Urban GPS Sensor Data

Wei Emma Zhang, Ali Shemshadi, Michael Quan Z. Sheng, Yongrui Qin, Xiujuan Xu, Jian Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results