Adellijk en artistiek: Amateurkunstenaressen met blauw bloed in België (1815-1914)

Translated title of the contribution: Aristocratic and Artistic: Amateur Women Artists with Blue Blood in Belgium (1815-1914)

Wendy Wiertz

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Intieme kijk op de artistieke leefwereld van adellijke vrouwen in de 19de en het begin van de 20ste eeuw

In de 19de eeuw ging een negatief imago aan de amateurkunsten kleven. Ze raakten geassocieerd met de vrijetijdsbesteding van vrouwen, met huiselijkheid en met lage kwaliteit. Adellijk en artistiek verruimt dit enge perspectief. Het toont hoe amateurkunsten voor vrouwen een krachtig instrument waren om de eigen identiteit vorm te geven, om een plaats te verwerven in een sociaal-cultureel netwerk en om tastbare herinneringen na te laten.
Dit rijk geïllustreerde boek zoekt het gezelschap van adellijke amateurkunstenaressen op. Deze vrouwen borduurden in het salon, leerden schilderen in het damesatelier en stelden tentoon tijdens liefdadigheidsbazaars. Documenten, objecten en verhalen uit vooral privéarchieven en -verzamelingen bieden een diepgaande blik op hun artistieke activiteiten. Ze laten een wisselwerking zien tussen de schone en toegepaste kunsten, tussen individuele en gemeenschappelijke betrokkenheid en tussen traditionele verwachtingen en persoonlijke ambities.

Intimate view of the artistic world of noble women in the 19th and early 20th century

In the 19th century, a negative image was attached to the amateur arts. They became associated with women's leisure, with domesticity and with low quality. Noble and artistic expands this narrow perspective. It shows how amateur arts were a powerful instrument for women to shape their own identity, to acquire a place in a socio-cultural network and to leave behind tangible memories.

This richly illustrated book seeks out the company of noble amateur artists. These women embroidered in the salon, learned to paint in the ladies' studio and exhibited at charity bazaars. Documents, objects and stories from mainly private archives and collections offer an in-depth look at their artistic activities. They show an interplay between the fine and applied arts, between individual and community involvement, and between traditional expectations and personal ambitions.
Translated title of the contributionAristocratic and Artistic: Amateur Women Artists with Blue Blood in Belgium (1815-1914)
Original languageDutch
PublisherLeuven University Press
Number of pages304
Edition1st
ISBN (Electronic)9789461665010
ISBN (Print)9789462703223
Publication statusPublished - 27 Jun 2023

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Aristocratic and Artistic: Amateur Women Artists with Blue Blood in Belgium (1815-1914)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this