Elektrisk lyd i Norge fra 1930 til 2005

Translated title of the contribution: Electric Sound in Norway from 1930 to 2005

Joran Rudi

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Teknologibasert lyd og musikk utgjør en betydelig del av mediehverdagen. Lydverdener og musikkformer som ble oppfattet som merkelige og fremmede for bare få år siden har nå blitt hverdagslige og gjenkjennbare.Teknologien har endret hvordan vi bruker og opplever musikk og annen lydkunst, og boken belyser hvordan den teknologibaserte musikken passer inn i større kulturelle og sosiale endringsprosesser. Boken begynner med radio og slutter omtrent der sosiale medier begynte å vokse frem på Internett, rundt 2005. Det korte kapittelet om utviklingen fra 2000 og fremover viser først og fremst noen av de utfordringene som ligger i feltets fremtidige utvikling.

Technology-based sound and music form a significant part of everyday media life. Sound worlds and music forms that were perceived as strange and foreign just a few years ago have now become everyday and recognizable. Technology has changed how we use and experience music and other sound art, and the book sheds light on how technology-based music fits into larger cultural and social change processes. . The book begins with radio and ends approximately where social media began to grow on the Internet, around 2005. The short chapter on developments from 2000 onwards shows first and foremost some of the challenges that lie in the field's future development.
Translated title of the contributionElectric Sound in Norway from 1930 to 2005
Original languageNorwegian
PublisherNovus Forlag
Number of pages299
ISBN (Print)9788283900132
Publication statusPublished - 14 May 2019
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Electric Sound in Norway from 1930 to 2005'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this