Influence of surface topography on torsional fretting wear under flat-on-flat contact

Wenlong Lu, Po Zhang, Xiaojun Liu, Wenzheng Zhai, Mingzhuo Zhou, Jian Luo, Wenhan Zeng, Xiangqian Jiang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

50 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results