Karlheinz Stockhausen – En pioner i Utopia

Translated title of the contribution: Karlheinz Stockhausen - A pioneer in Utopia

Joran Rudi (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Notam gir ut tekstsamlingen Karlheinz Stockhausen – En pioner i Utopia. Ideen bak utgivelsen er å kaste lys på komponisten Karlheinz Stockhausen. Med tekster av Asbjørn Blokkum Flø og Asbjørn Schaathun, en innleding av Notams leder Jøran Rudi, oversatte versjoner i engelsk og tysk i ett og samme bind, samt en flott samling av bilder fra Stockhausens over 50-år lange karriere, gir heftet en unik innsikt i Stockhausens liv og virke, sett i perspektiv fra norske komponister og akademikere. Utgivelsen skjer parallelt med konsertfremføringer av to av Stockhausens verk, Mikrophonie I og Hymnen, under Ultimafestivalen i oktober 2008. Disse konsertene gikk av stabelen henholdsvis 8. og 10. oktober, og var et samarbeid mellom Notam og Norges musikkhøgskole. Det var første gang disse stykkene ble fremført i Norge.

Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007) var en av det 20. århundrets fremste komponister og en pioner innen elektronisk musikk. Hans kunstneriske visjon og utvikling ga grunnlag for en særdeles rik produksjon på nesten 400 verk; elektronisk musikk med og uten instrumenter, ensemble- og orkestermusikk, verk for kor, og operaer. Musikken hans har hatt betydning langt utover samtidsmusikkens miljøer, ikke minst blant musikere og komponister i elektronika-feltet.

Notam publishes the text collection Karlheinz Stockhausen - A Pioneer in Utopia . The idea behind the release is to shed light on the composer Karlheinz Stockhausen. With texts by Asbjørn Blokkum Flø and Asbjørn Schaathun, an introduction by Notam's leader Jøran Rudi, translated versions in English and German in one and the same volume, as well as a great collection of photos from Stockhausen's 50-year career, the booklet provides a unique insight in Stockhausen's life and work, seen in perspective from Norwegian composers and academics. The release takes place in parallel with concert performances of two of Stockhausen's works, Mikrophonie I and Hymnen , during the Ultima Festivalin October 2008. These concerts took place on 8 and 10 October, respectively, and were a collaboration between Notam and the Norwegian Academy of Music. It was the first time these pieces were performed in Norway.

Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007) was one of the foremost composers of the 20th century and a pioneer in electronic music. His artistic vision and development provided the basis for an extremely rich production of almost 400 works; electronic music with and without instruments, ensemble and orchestra music, works for choir, and operas. His music has had an impact far beyond the environments of contemporary music, not least among musicians and composers in the field of electronics.
Translated title of the contributionKarlheinz Stockhausen - A pioneer in Utopia
Original languageNorwegian
PublisherNotam
Number of pages142
ISBN (Print)9788299686723
Publication statusPublished - 20 Oct 2008
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Karlheinz Stockhausen - A pioneer in Utopia'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this