Memories and Reflections from the Gender Research Group: 21 Years of Collaborative Action

Jeff Hearn (Editor), Charlotta Niemisto (Editor), Margaux Viallon (Editor)

Research output: Book/ReportOther report

Abstract

In most organisations, ideas of collaboration and collaborative action are often lauded, but often in practice more challenging to carry into effect. The Hanken Research Group on Gender Relations in Organisations, Management and Society, often referred to as the Gender Research Group, was established late 1999 and launched publicly in early 2000. This collection celebrates 21 years of collaborative action. It brings together 31 memories and reflections from 32 current and former members of the Group. Contributors were asked to write “an authored reflection of between 300 and 1000 words, in English, Swedish or Finnish, on what the Group has meant for you, any memories you want to share, how the Group has influenced your work, or similar.” Together with background information on research and outreach, this Hanken Research Report publication is the result of that process.

Samarbetets betydelse understryks i de flesta organisationer, men att förverkliga och genomföra dessa samarbeten kan ofta vara utmanande. Hankens Research Group on Gender Relations in Organisations, Management and Society, ofta även kallad Gender Research Group, bildades i slutet av år 1999 och lanserades offentligt i början av år 2000. Denna samling av reflektioner har skapats för att hylla de 21 åren av samarbete och samhörighet. Publikationen samlar 31 minnen och reflektioner från 32 nuvarande och tidigare medlemmar i gruppen. Bidragsgivare ombads att skriva ”en författad reflektion om vad gruppen har betytt för dig, eventuella minnen du vill dela, hur gruppen har påverkat ditt arbete eller liknande, på mellan 300 och 1000 ord, på engelska, svenska eller finska.” Tillsammans med bakgrundsinformation om forskning och samverkan med det omgivande samhället är denna Hanken Research Report-publikation resultatet av den processen.
Original languageEnglish
Place of PublicationFinland
PublisherHanken Svenska Handelshögskolan
Number of pages84
ISBN (Print)9789522324573, 9789522324580
Publication statusPublished - 18 Jan 2022
Externally publishedYes

Publication series

NameForskningsrapporter från Svenska handelshögskolan
PublisherHanken Svenska handelshögskolan
ISSN (Print)0357-5764
ISSN (Electronic)2242-7007

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Memories and Reflections from the Gender Research Group: 21 Years of Collaborative Action'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this