Soundscape i kunsten

Translated title of the contribution: Sounscape in the Arts

Joran Rudi (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Oppmerksomhet på lytting og lydomgivelsenes betydning sprer seg i kunstens forskjellige former, og et økende antall kunstnere bringer nye praksiser inn i feltet. NOTAM har derfor satt sammen en artikkelsamling som introduserer begrepet lydlandskap, forklarer terminologien, og diskuterer forskjellige kunstneriske posisjoner og innfallsvinkler til arbeid med innspilling og representasjon av lyd fra omgivelsene, både naturlige og menneskeskapte.

Boken gir viktige bidrag til internasjonal diskurs i dette feltet, og forfatterne er Natasha Barrett, Bill Fontana, Kristof Georgen, Henrik Hellstenius, Francisco Lòpez, David Monacchi, Camille Norment, Jøran Rudi, Kjell Samkopf, Owe Svensson, Gisle Tveito, Anders Vinjar og Jana Winderen. Boken inneholder både norske og engelske versjoner av tekstene, og Yokoland har stått for en sjeldent tiltalende design.

Boken ble utgitt med støtte fra Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.

Attention to listening and the significance of the sound environment is spreading in the various forms of art, and an increasing number of artists are bringing new practices into the field. NOTAM has therefore put together a collection of articles that introduces the concept of soundscape, explains the terminology, and discusses different artistic positions and approaches to work with recording and representation of sound from the environment, both natural and man-made.

The book makes important contributions to international discourse in this field, and the authors are Natasha Barrett, Bill Fontana, Kristof Georgen, Henrik Hellstenius, Francisco Lòpez, David Monacchi, Camille Norment, Jøran Rudi, Kjell Samkopf, Owe Svensson, Gisle Tveito, Anders Vinjar and Jana Winderen. The book contains both Norwegian and English versions of the texts, and Yokoland has been responsible for a rarely appealing design.

The book was published with support from the Norwegian Cultural Council and the Institution Fritt Ord .


Translated title of the contributionSounscape in the Arts
Original languageNorwegian
PublisherNotam
Number of pages336
ISBN (Print)9788299686747
Publication statusPublished - 5 Sep 2011
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sounscape in the Arts'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this