Vrouwen met stijl: Vier penseelprinsessen in Hingene

Translated title of the contribution: Women with style: Four pencil princesses in Hingene

Wendy Wiertz

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Dit boek presenteert het werk van vier adellijke amateurschilderessen, die regelmatig in het kasteel van Hingene verbleven. Ze groeiden er op, vonden er een thuis na hun huwelijk of kwamen er op bezoek bij hun schoonfamilie.

De centrale figuur is Antonine de Mun, hertogin d'Ursel (1849-1931). Verder komen ook haar grootmoeder Emilie ( 1792-1849), haar moeder Pauline (1828-1877) en haar dochter Henriette - alias Riri (1875-1934) aan bod. Samen omvatten ze de periode van Napoleon tot na de Eerste Wereldoorlog.

Hoewel de vrouwen tot verschillende generaties behoren, leerden ze alle vier tijdens hun jeugd tekenen en schilderen. Ze bleven dit de rest van hun leven doen. Dankzij een legertje bedienden en gouvernantes, die de zorg om het huishouden en de kinderen lichter maakten, konden de dames veel tijd aan hun teken en schilderkunst besteden.

De inspiratie voor hun kunstwerken kwan uit hun directe omgeving. Familieleden, personeel, het interieur van hun woonsten, het kasteel en het landschap werden met een uitzonderlijke fijngevoeligheid vastegelegd. Tientallen auarellen, tecenigen en olieverfschilderijen van hun hand beleven bewaard in adelijke privéverzamelingen. In deze publicatie worden ze het voor het eerst samengebracht.

This book presents the work of four aristocratic amateur painters, who regularly stayed at Hingene Castle. They grew up there, found a home after their marriage or came to visit their in-laws.

The central figure is Antonine de Mun, Duchess d'Ursel (1849-1931). Her grandmother Emilie (1792-1849), her mother Pauline (1828-1877) and her daughter Henriette - alias Riri (1875-1934) are also discussed. Together they cover the period from Napoleon until after the First World War.

Although the women belong to different generations, all four of them learned to draw and paint during their childhood. They continued to do this for the rest of their lives. Thanks to an army of servants and governesses, who made it easier to care for the household and the children, the ladies could spend a lot of time drawing and painting.

The inspiration for their artworks came from their immediate surroundings. Relatives, staff, the interior of their homes, the castle and the landscape were captured with exceptional sensitivity. Dozens of auarelles, paintings and oil paintings by their hand are preserved in private noble collections. They are brought together for the first time in this publication.
Translated title of the contributionWomen with style: Four pencil princesses in Hingene
Original languageDutch
Place of PublicationAntwerp
PublisherProvinciebestuur Antwerpen
Number of pages127
Edition1st
ISBN (Print)9789066251694, 9066251697
Publication statusPublished - 18 Sep 2013
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Women with style: Four pencil princesses in Hingene'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this